ประกายสยาม เกิดจากแนวความคิดของ อ.ปุณธนชัย ม่วงประกาย ช่างศิลป์มากประสบการณ์ ผู้ผลิตผลงานศิลปกรรมหลากหลายแขนง ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี

จากการก่อตั้ง "ประกายแฮนด์เมด" สร้างสรรค์งานศิลปกรรมประยุกต์ เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นเมื่อกว่า 20 ปีที่ผ่านมา

ความรักในงานศิลปกรรม และความตั้งใจที่จะนำเอาศิลปะ มาประยุกต์ เพื่อสร้างคุณค่า เพื่อสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม ไปจนถึงงานประดับตกแต่ง ทั้งภายนอก และภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย
จนถึงวันนี้ ประกายสยาม คือการรวมกลุ่มกันของผู้ทำงานศิลปกรรมหลายแขนง เพื่อตอบโจทย์ของงานที่มีความท้าทาย งานศิลปกรรมเพื่อธุรกิจ ต่อยอดและผนวกเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัย ในการออกแบบ พร้อมทีมงานที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการในทุกมิติ

ในยุคปัจจุบันที่ ความต้องการของผู้คนมีหลากหลาย และงานศิลปะเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในภาคธุรกิจเพื่อสร้างเอกลักษณที่่แตกต่างทางธุรกิจ

เราคือผู้ให้บริการด้านงานศิลปกรรมครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วางแผน การสร้างชิ้นงาน การติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นงานขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เราให้ความสำคัญ และพิถีพิถัน ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด แก่ผู้มอบความไว้วางใจ
หน้าแรก
ประวัติ
รวมภาพ
ตัวอย่างงาน
ติดต่อ